Wednesday, February 24, 2021
DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Novém paktu o migraci a azylu a budoucnosti migrační politiky, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

KULATÝ STŮL: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

29. ledna 2021 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnější politice EU vůči Africe z perspektivy ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
Vyhlášení veřejné zakázky – Pro 1. pololetí roku 2021

Vyhlášení veřejné zakázky – Pro 1. pololetí roku 2021

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky na odborné garanty kulatých stolů Národního konventu o EU pro I. pololetí roku 2021. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kulatého stolu k...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

KULATÝ STŮL: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

18. prosince 2020 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Vnější politika EU vůči Africe z pohledu ČR...

Čtěte více
Galerie 2020

Galerie 2020

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

DOPORUČENÍ: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o konferenci o budoucnosti Evropy z pohledu ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor...

Čtěte více
Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Zajímá vás, jak se formuluje česká pozice k tématům probíraným na půdě evropských institucí? Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU? Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v našem...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

KULATÝ STŮL: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

27. listopadu 2020 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu ČR...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030 jíž se...

Čtěte více