Friday, December 4, 2020
Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Zajímá vás, jak se formuluje česká pozice k tématům probíraným na půdě evropských institucí? Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU? Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v našem...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

KULATÝ STŮL: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

27. listopadu 2020 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu ČR...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030 jíž se...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

KULATÝ STŮL: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

  30. října 2020 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky k předsednictví v Radě EU 2022,  jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti Webová stránka www.narodnikonvent.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Stránka splňuje všechna doporučení W3C...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022

KULATÝ STŮL: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022

18. září 2020 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Priority předsednictví České republiky v Radě EU...

Čtěte více

Národní konvent je zpět! Tentokrát online.

Po dlouhé odmlce způsobené pandemií Covid-19 se vrací i podzimní maraton kulatých stolů. Vzhledem ke zvláštním opatřením, která jsou spojená se zpomalením šíření koronaviru, se tým Národního...

Čtěte více
Zapojte se do tvorby motta českého předsednictví v Radě EU

Zapojte se do tvorby motta českého předsednictví v Radě EU

V druhé polovině roku 2022 se Česká republika již podruhé ujme předsednictví v Radě EU. Naše předsednictví by mělo charakterizovat motto, které bude po dobu předsednictví Českou republiku v Unii...

Čtěte více
Veřejná konzultace k východiskům pro priority předsednictví ČR v Radě EU

Veřejná konzultace k východiskům pro priority předsednictví ČR v Radě EU

Česká republika se v druhé polovině roku 2022 podruhé v historii stane předsedající zemí Rady Evropské Unie. Klíčovou část každého předsednictví představují jeho programová náplň a priority. Do...

Čtěte více