Saturday, December 4, 2021
Konference: Evropské vize České republiky

Konference: Evropské vize České republiky

Bude slavnostním zahájením Národního konventu o EU a jejím cílem je iniciovat debatu mezi zainteresovanými subjekty o strategickém směřování České republiky v Evropské unii.

Tematicky konference odráží připravovanou Koncepci působení České republiky v Evropské unii a její priority. Předmětem diskuse tedy budou otázky udržitelného hospodářského růstu, kohezní politiky nebo vnějších vztahů EU. Mezi řečníky by měli vystoupit  předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny PSP ČR Jan Hamáček nebo státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Po zahajovací konferenci bude diskuse v rámci Národního konventu pokračovat formou kulatých stolů, které se budou věnovat podrobně vždy jednomu konkrétnímu tématu. O jednání kulatých stolů budeme pravidelně informovat na těchto stránkách.