Saturday, December 4, 2021
Koordinační rada

Koordinační rada

Na úvod byli účastníci seznámeni s probíhajícími aktivitami v rámci příprav spuštění konventu. Stanovený harmonogram příprav se daří plnit dle plánu: probíhají práce na webových stránkách konventu, do finální fáze se dostalo výběrové řízení na dva koordinátory.

Druhým projednávaným bodem byl návrh stanov Národního konventu, k nimž se mají možnost vyjádřit všichni členové Koordinační rady konventu. Koordinační rady rovněž prodiskutovala přípravy zahajovací konference konventu, která proběhne 13. listopadu 2014. V rámci tohoto bodu proběhla i diskuze nad připravovaným kulatým stolem zaměřeném na otázky energetické účinnosti, který proběhne v září 2014.

V závěru setkání členové Koordinační rady prodiskutovali formu provázání činnosti konventu s Koncepcí působení ČR v EU, možná mediální partnerství této platformy a některé vybrané aspekty činnosti pracovních skupin a možného zapojení vybraných dalších aktérů do činnosti Národního konventu.