Saturday, December 4, 2021
Národní konvent o EU zahajuje svou činnost

Národní konvent o EU zahajuje svou činnost

Národní konvent představuje platformu pro setkávání zainteresovaných aktérů, která má pomáhat budovat a udržovat konsenzus o strategickém směřování ČR v EU. Hlavními cíli konventu jsou:

  • podnítit a zviditelnit celospolečenskou veřejnou debatu o prioritách ČR v EU,
  • vytvořit inkluzivní platformu pro dialog mezi zainteresovanými aktéry, včetně zástupců občanské společnosti a sociálních partnerů,
  • hledat co nejširší možný konsenzus o českých národních prioritách působení v EU.

Pro zbytek roku 2014 byly jako cíle stanoveny nastartování debaty o prioritách ČR v EU a příprava konkrétních doporučení v rámci vybraných oblastí pro vládu ČR a příslušné výbory obou komor Parlamentu ČR.

Fungování konventu zastřešuje Koordinační rada, jejímž úkolem je zejména stanovovat základní vodítka pro činnost konventu. Podléhají jí tematicky zaměřené pracovní skupiny v čele s koordinátory. Výstupem pracovních skupin budou konkrétní doporučení pro tvorbu evropské politiky ČR.

Národní konvent o Evropské unii má ambicí být jedinečnou institucí, kde se vedle sebe setkávají významní odborníci s politiky a veřejností, aby společně debatovali o budoucnosti České republiky. Společným úsilím mají nejenom významně přispět k formování české evropské politiky, ale také přiblížit aktuální evropské otázky všem občanům.