Saturday, December 4, 2021

Koordinační rada

První část setkání byla věnována zhodnocení úspěšného pilotního kulatého stolu na téma energetické účinnosti, který proběhl v září. Více informací o něm najdete na webu v sekci „Články“. Dále se členové Koordinační rady seznámili s harmonogramem zahajovací konference s názvem Evropské vize České republiky a shodli se na termínech budoucích kulatých stolů, jejichž realizace proběhne následovně:

  • Migrace: listopad 2014
  • Institucionální otázky: prosinec 2014
  • Kohezní politika: prosinec 2014

Na závěr setkání Koordinační rady navrhli zástupci relevantních subjektů tematické okruhy, kterými by se měly zabývat pracovní skupiny v roce 2015. Témata budou dále upřesněna.