Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Instituce v EU

KULATÝ STŮL: Instituce v EU

Na jednání s názvem Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace se sešli zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

V důsledku snah o řešení ekonomické krize docházelo v posledních letech k rozrůznění nejen v začleňování, ale i v rámci institucí a smluvního základu evropské integrace. Cílem kulatého stolu bylo projednat další vývoj v této oblasti a zhodnotit, jakým směrem se bude vyvíjet další podoba institucionálního uspořádání. Bude se o Evropě i nadále mluvit jako o „vícerychlostní“?

Kulatý stůl byl vyústěním několikatýdenních příprav, které zahrnovaly mimo jiné vytvoření odborné pracovní skupiny a vypracování podkladového dokumentu. Materiály sloužily jako základní východisko pro jednání. Zainteresované subjekty měly možnost připojovat k dokumentu svá stanoviska. Všechny komentáře byly obsahem jednání a promítly se do programu debaty.

Výstupem bude doporučení, které vznikne přibližně týden po kulatém stole a jehož obsah pak bude umístěn na oficiálním webu Národního konventu. Doporučení bude následně prezentováno na Výboru pro EU a na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU.

 

 

podkladovy_dokument    doporuceni     fotogalerie     video