Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Kohezní politika EU

KULATÝ STŮL: Kohezní politika EU


Cílem setkání bylo rozvinout debatu o problémech kohezní politiky, možnostech zlepšení jejího fungování a čerpání prostředků z evropských a investičních fondů v novém programovém období 2014–2020. Jednání bylo organizováno ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a nezávislým Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM.

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je koheze navýsost důležitým tématem: „Jde o disciplínu, ve které jsme v minulém programovém období bohužel příliš nevynikali, to se nyní musí změnit. Se zástupci resortů, Parlamentu, europoslanců a neziskovek jsme se shodli na tom, jak je důležité zrovna v této oblasti snižovat administrativní zátěž. Soustředí se na to i ministerstvo pro místní rozvoj, které pracuje na plné elektronizaci agendy.“ Tomáš Prouza dále dodal, že z minulého období pro nás plyne i další úkol, a to naučit se vedle zdrojů kohezní politiky efektivně využívat i komunitární programy, u kterých je třeba obstát v konkurenci dalších členských států.

Kulatý stůl byl vyústěním několikatýdenních příprav, které zahrnovaly mimo jiné vytvoření odborné pracovní skupiny a vypracování podkladového dokumentu. Materiály sloužily jako základní východisko pro jednání. Zainteresované subjekty měly možnost připojovat k dokumentu svá stanoviska. Všechny komentáře byly obsahem jednání a promítly se do programu debaty.

Přibližně týden po kulatém stole bude zde na oficiálním webu konventu zveřejněno doporučení, které bude následně prezentováno na Výboru pro EU a na jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU.

Kulatý stůl je posledním letošním jednáním o aktuálních evropských otázkách, které Národní konvent o EU zastřešuje. V organizaci kulatých stolů bude konvent pokračovat příští rok, kdy se zaměří například na téma energetické bezpečnosti, digitální agendy, vzdělávání anebo na postoj České republiky k euru.

 

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video