Saturday, December 4, 2021

Setkání Koordinační rady

Organizátoři Národního konventu informovali členy Koordinační rady o záměru uspořádat deset kulatých stolů na vybraná témata. Odborníci by měli diskutovat například o vnitřní bezpečnosti, zaměstnanosti, euru, digitální agendě, energetické bezpečnosti nebo o roli národních parlamentů.

V průběhu roku 2015 chce konvent zorganizovat také dvě odborné konference a několik diskusí pro širší veřejnost.

Koordinační rada je vrcholným orgánem Národního konventu o EU. Jejím hlavním úkolem je koordinovat obsahovou část a stanovovat základní vodítka pro činnost konventu. Více o Koordinační radě a jejích členech najdete zde.