Sunday, January 23, 2022

DOPORUČENÍ: Role institucí v EU

Závěry vzešly z kulatého stolu s názvem Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace. Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je oblast diferencované integrace na první pohled akademické téma, ale jde o důležitý základ, na němž stojí celý unijní projekt.

Pojem „diferencovaná Evropa“ se stal aktuálním po nedávné hospodářské a finanční krizi. Ta poukázala na slabiny v institucionálním uspořádání a její řešení pak prohloubilo odlišnosti v evropské integraci. Média a politici pak začali mluvit o nejednotné unii nebo takzvané „vícerychlostní Evropě“, což v praxi znamená, že všechny státy se neúčastní veškerých unijních aktivit.

„Během ekonomické krize se objevily nedostatky především v oblasti hospodářské a měnové unie. Výsledkem je například vznik rozhodnutí v rámci eurozóny, která mohou ovlivnit i země stojící mimo ni. Proto pak vzniká nebezpečí, že se nečlenové eurozóny odsunou na okraj diskuse o důležitém budoucím směřování EU,“ řekl Tomáš Prouza a dodal, že Česká republika se musí zabývat nejenom svou pozicí k institucionálním změnám, ale i otázkou vztahu eurozóny k ostatním zemím unie.

Doporučení Národního konventu pro vládu, které tentokrát vypracoval Ústav mezinárodních vztahů, zahrnuje několik rad a podnětů, jak k problematice „vícerychlostní Evropy“ přistupovat. Předně konvent radí vládě vypracovat analýzu dopadů zavedení eura v ČR a iniciovat hlubokou veřejnou diskuzi o šancích a rizicích vstupu Česka do eurozóny.

Česká republika by dále měla usilovat o co největší zapojení stávajících unijních institucí s cílem zaručit účast všech členských států. Podle doporučení Národního konventu existují rizika při vytváření samostatných institucí eurozóny, protože v důsledku toho může výrazně klesnout vyjednávací schopnost zemí mimo eurozónu.

Konventní doporučení bude sloužit jako vodítko pro české tvůrce evropské politiky. Národní konvent o Evropské unii bude letos v pořádání kulatých stolů pokračovat. Z každého jednání pak vzejdou doporučení k diskutovaným tématům, kterými budou například energetická bezpečnost, Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP) mezi EU a USA nebo digitální agenda.

 

 

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video