Saturday, December 4, 2021

SEMINÁŘ PRAHA

Debata o energetické bezpečnosti odstartovala sérii seminářů na témata kulatých stolů Národního konventu o EU.

EU potřebuje fungující jednotný energetický trh

V první části semináře vystoupil Daniel Měsíc z Odboru koordinace evropských politik ÚV ČR. Hovořil o cílech a dimenzích energetické politiky – které zdroje jsou pro nás dostupné, jak je získáme a zda může využívání zdrojů ohrozit kvalitu životního prostředí. Existují tři hlavní cíle evropské energetické politiky, kterými jsou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Podle Daniela Měsice je nutné zajistit, aby se tyto tři strany jednoho trojúhelníku vzájemně doplňovaly a nevznikalo tak riziko rozporného působení.

Dalším tématem byl klimaticko-energetický rámec do roku 2030, a to především rozhodnutí EU snížit emise skleníkových plynů o 40% oproti základnímu roku 1990. „Aby mohl být tento rámec implementován, je potřeba mít fungující trh s energií,“ vysvětlil Měsíc a dodal, že trh musí být liberalizovaný a nesmí ho narušovat nepřiměřené zásahy.

Energetická unie – ano, ale…

Podle dalšího řečníka, Tomáše Kuldy z PSSI, lze energetickou unii vnímat jako dlouhodobý strategický nástroj, ale rozhodně ji nelze považovat za zázračný prostředek pro řešení současných problémů. Důležitá je podle něj také ochota jednotlivých zemí spolupracovat na společném cíli, v čemž vidí momentálně největší překážku: „Jelikož nepanuje konsenzus ani mezi zeměmi se společnými problémy, je otázkou, jak se budou moci dohodnout státy s diametrálně odlišnými potřebami“.

Úsporná žárovka nestačí

Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost, také nabídl svůj pohled na téma evropské energetické politiky. Podle něj se Evropa dělí podle toho, jak státy řeší svou energetickou bezpečnost. Na jedné straně jsou země západní a střední Evropy, které diverzifikují své energetické zdroje a budují vzájemná propojení. Na druhé straně jsou státy jižní a východní Evropy, které jsou závislé jen na jednom zdroji, a vzájemné propojení prakticky chybí. Česká republika je na tom z hlediska energetické bezpečnosti podle Bartušky velmi dobře, ale přesto se podle něj ČR potýká s několika problémy, z nichž největší bude podle něj problém sociální. „Stále více lidí se stává energeticky nezávislými a jejich nemovitosti vytvářejí tzv. energetické ostrovy. V důsledku toho klesá poptávka po konvenčních zdrojích energií a následně roste jejich cena,“ upřesnil Bartuška.

Václav Bartuška dále zdůraznil, že důležitá a nezbytná je i zodpovědnost každého jednotlivce: „Pro udržitelnost v energetice nestačí jet jednou za rok do práce na kole a koupit si úspornou žárovku.“

Semináře Eurocenter na témata Národního konventu

Seminář Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy? byl první ze série debat, které budou pořádat regionální Eurocentra na témata kulatých stolů Národního konventu o EU. Další seminář k energetické bezpečnosti se uskuteční už v úterý 24. února 2015 a pořádat jej bude Eurocentrum Ostrava. Kulatý stůl k tématu proběhne v pátek 27. února 2015.