Saturday, December 4, 2021

SEMINÁŘ OSTRAVA

Diskuse o energetické bezpečnosti Evropy se zúčastnil Daniel Měsíc z Úřadu vlády ČR (ÚV ČR) a Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Debata o energetické bezpečnosti odstartovala sérii seminářů na témata kulatých stolů Národního konventu o EU.

Úvod semináře byl věnován Národnímu konventu o Evropské unii. Vedoucí Eurocentra Ostrava Hana Komárková nejprve všem přítomným posluchačům představila konventní projekt, vysvětlila důvod jeho vzniku, jaké jsou jeho cíle a která témata bude řešit.

V první části semináře vystoupil Daniel Měsíc z Odboru koordinace evropských politik ÚV ČR. Zdůraznil, že je potřeba vnímat energetickou bezpečnost ze tří úhlů pohledu. Z úhlu bezpečnostního, ekonomického a environmentálního, který úzce souvisí s udržitelností. Podle Daniela Měsíce je nutné, aby se tyto tři aspekty vzájemně doplňovaly a nebyly v rozporu.

Dalším tématem byla Evropská strategie energetické bezpečnosti. Na semináři zaznělo, že strategie vznikla jako reakce na ukrajinskou krizi. Na tuto strategii navazuje klimaticko-energetický rámec do roku 2030. „Aby mohl být tento rámec implementován, je potřeba mít fungující trh s energií,“ vysvětlil Daniel Měsíc a dodal, že vláda České republiky podporuje koncept energetické unie, chce být aktivním hráčem a konstruktivně přispívat do debaty na evropské úrovni.

Na Daniela Měsíce navázal svým příspěvkem Martin Jirušek, který se věnoval termínu energetické bezpečnosti spíše z akademického pohledu. V úvodu připomněl historický kontext energetické politiky EU – od energetické krize v 70. letech až po události nedávné historie. Jirušek připomněl také teoretické uchopení, podle něhož existují dva hlavní přístupy. Na jedné straně je to přístup strategický (neboli státocentrický), na druhé straně přístup tržní.

Po druhém příspěvku následovala závěrečná diskuse s posluchači. Debatovalo se o provázanosti energetické unie a TTIPu nebo o pozici členských států a České republiky k celé problematice. Seminář tak úspěšně odstartoval sérii debat věnujícím se tématům Národního konventu v Ostravě. Další je plánován na úterý 17. března 2015 a bude věnovaný tématu migrace.

Energetická bezpečnost v Evropě: Téma pro regionální seminář v Ústí nad Labem

Otázka, jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost v Evropě, byla tématem semináře pořádaného Eurocentrem Ústí nad Labem ve spolupráci s Katedrou politologie a filosofie Filosofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP). Seminář se uskutečnil ve středu 25. února 2015 a zahájil tak nový projekt zmíněných dvou institucí, v rámci kterého se podpoří diskuze o unijních otázkách v ústeckém regionu.

Úvodního slova se ujal vedoucí politologické katedry Daniel Kroupa. Zdůraznil, že je třeba evropským záležitostem věnovat velkou pozornost, zejména aktuálním tématům, jakým zajištění energetické bezpečnosti bezpochyby je.

Daniel Měsíc z Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR zdůraznil, že při zajišťování energetické bezpečnosti v Evropě je důležité zohledňovat bezpečnostní, ekonomický a environmentální aspekt.

Přednášející dále objasnil proces vyjednávání na národní i unijní úrovni při vytváření energetické unie. Další otázky se mimo jiné dotýkaly budoucnosti energetických dodávek břidlicového plynu z USA: „Evropa má velký zájem na tom, aby bylo usnadněno břidličný plyn dovážet, proto usiluje, aby byla energetika zařazena do dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství,“ ozřejmil Daniel Měsíc.

V závěru semináře vystoupila vedoucí Eurocentra Ústí nad Labem Adéla Hájková a seznámila posluchače s dalšími regionálními akcemi, které budou věnovány tématům kulatých stolů Národního konventu o EU.