Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Zaměstnanost v EU

KULATÝ STŮL: Zaměstnanost v EU

Jednání zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, podle kterého je vážným problémem především vysoká dlouhodobá nezaměstnanost: „Řada lidí ztrácí pracovní návyky, protože nemůže najít práci i několik let. Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, podobně jako zabezpečení dostatku příležitostí pro mladé, je mnohem složitější než řešení nezaměstnanosti cyklické.“

Cílem kulatého stolu s názvem Budoucnost zaměstnanosti v EU bylo zahájit debatu o situaci na trhu práce Evropské unie a prodiskutovat nejdůležitější aktuální otázky. Účastníci jednání se zaměřili především na budoucí vývoj zaměstnanosti, roli migrace při nepříznivém demografickém vývoji nebo na význam vnitřního trhu v oblasti práce. Výsledkem debaty bude doporučení adresované vládě a dalším tvůrcům evropské politiky.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie