Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Energetická bezpečnost

a dále se ho mimo jiné zúčastnili europoslanci Pavel Svoboda, Evžen Tošenovský a Michaela Šojdrová, poslanec Jan Zahradník či senátor Antonín Maštalíř.

Cílem setkání bylo iniciovat hlubší diskusi o energetické bezpečnosti – tématu, jež v současnosti rezonuje napříč Evropskou unií. Rozvoj energetické politiky se totiž stal jedním z hlavních bodů Junckerovy Komise, a to nejen kvůli nově vznikající energetické unii. „Vytvoření energetické unie je jednou z aktuálních priorit ČR, a to i vzhledem k nadcházejícímu českému předsednictví ve Visegrádské skupině. Naším hlavním zájmem je dobudování jednotného vnitřního trhu s energiemi,“ komentuje Tomáš Prouza a dodává, že této prioritě je dobré upravit i některá česká stanoviska.

Z doporučení, zpracovaného Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM, dále vyplývají rady pro oblast elektroenergetiky a plynárenství. Například, že ČR by měla usilovat o volné zapojování se do regionálních iniciativ v oblasti elektroenergetiky a soustředit se na užší spolupráci se sousedními státy, zejména s Německem. Podle závěrů by Česká republika neměla opomíjet ani regionální integraci trhů s plynem. Ta by umožnila větší diverzifikace přepravních cest (případně i zdrojů), posílila tak energetickou bezpečnost země a pravděpodobně snížila cenu plynu pro koncové zákazníky.

Doporučení a závěry vzniklé na základě kulatého stolu budou sloužit jako vodítka pro vládu a ostatní tvůrce evropské politiky.

 

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie