Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Evropská digitální agenda

KULATÝ STŮL: Evropská digitální agenda

Zda se program daří naplňovat a jak si mezi dalšími členskými státy stojí Česká republika, zhodnotili odborníci na kulatém stole věnovaném digitální agendě a jednotnému digitálnímu trhu. Diskuse se uskutečnila v pátek 24. dubna 2015 v Lichtenštejnském paláci.

„Evropa i Česká republika potřebují lepší využití komunikačních a informačních technologií, které povede k posílení ekonomiky. Žijeme v digitálním věku a je načase, abychom toho v rámci EU začali plně využívat, a to bez ohledu na hranice jednotlivých států,“ okomentoval státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Protože vybudování společného trhu je jedna z aktuálních potřeb současné Evropy, stal se jednotný digitální trh tématem kulatého stolu.

Dále se účastníci debaty zaměřili na priority, které by ČR měla na úrovni Evropské unie prosazovat. Mezi ty patří například rozvoj vysokorychlostního internetového připojení, svobodný přístup k internetu, posílení digitální ekonomiky nebo podpora legální nabídky audiovizuálních služeb. Dalším tématem bylo například elektronické obchodování (e-commerce) nebo regionální spolupráce v oblasti digitální agendy.

Kulatý stůl byl organizovaný společně s Centrem ekonomických a tržních analýz CETA. Výsledkem jednání bude doporučení, které bude sloužit jako vodítko pro české tvůrce evropské politiky.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video