Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Zaměstnanost v EU

Nejen taková jsou doporučení vládě pro oblast zaměstnanosti v EU. Doporučení vydal v úterý 5. května 2015 Národní konvent o Evropské unii – diskusní platforma pro debatu o evropských tématech.

Závěry vznikly na základě březnového kulatého stolu na téma evropský trh práce. Na jednání se sešli například zástupci státní správy, politické reprezentace, sociálních partnerů a neziskových organizací, aby diskutovali postup ČR v oblasti zaměstnanosti – mezi nimi státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, šéf odborů Josef Středula nebo ekonom Daniel Münich z CERGE-EI.

„Řada lidí ztrácí pracovní návyky, protože nemůže najít práci i několik let. Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, podobně jako zabezpečení dostatku příležitostí pro mladé, je mnohem složitější než řešení nezaměstnanosti cyklické,“ komentuje Tomáš Prouza a dodává, že podpora zaměstnanosti je pro Evropu číslem jedna. I proto se téma zařadilo k oblastem, na které se Národní konvent zaměřil.

Podle doporučení Konventu by se nezaměstnanost neměla řešit omezením volného pohybu osob. Případné negativní jevy vyplývající z volného pohybu pracovních sil je nutné napravit spoluprací se zodpovědnými institucemi s použitím národních a unijních nástrojů. Politika zaměstnanosti by se dále podle odborníků měla zaměřit především na rizikové skupiny – mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané nebo na občany starší 50 let.

Konvent dále doporučuje udržovat stabilitu v oblasti zaměstnanosti nejen na úrovni celoevropské mezistátní diskuse, ale také v rámci dialogu tripartity v jednotlivých členských státech. V neposlední řadě obsahují závěry z kulatého stolu i doporučení týkající se evropského společného pojištění nezaměstnanosti, které představuje jedno z možných řešení nerovnováh uvnitř EU.

 

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie