Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: TTIP

KULATÝ STŮL: TTIP

Záměrem Konventu bylo nastartovat debatu o transatlantickém partnerství, na základě níž bude vytvořeno doporučení pro vládu a další tvůrce evropské politiky v ČR.

Jednání zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, podle kterého je TTIP velkou šancí. „Dohoda s USA výrazně zjednoduší českým firmám přístup na americký trh s 320 miliony zákazníků, sníží administrativní bariéry a zlepší podmínky pro podnikání na americkém a evropském trhu. Jednodušší přístup na větší trh pomůže českým firmám přilákat nové zákazníky nebo vytvářet nová pracovní místa. Významný je také strategický rozměr TTIP – široká obchodní smlouva mezi EU a USA bude významným signálem, že úzká transatlantická vazba stále platí,“ vysvětluje Prouza.

Tomáš Prouza zdůraznil, že Vláda ČR podporuje větší otevření trhu, avšak nezbytnou podmínkou je nutnost zajištění komplexnosti TTIP. Zaměřil se i na obchodní vztahy mezi ČR s USA. Většina výrobků, které putují z ČR přes Atlantik, mají vysokou přidanou hodnotu, což dělá z USA strategicky významný trh pro tuzemské výrobce. Kromě ekonomického významu je však nutné zdůraznit i význam politický. V druhé části projevu shrnul státní tajemník hlavní české priority v dohodě TTIP.

Podkladový materiál prezentoval ředitel Centra evropských studií při Vysoké škole ekonomické v Praze Jarolím Antal. V úvodu představil kontext transatlantických ekonomických vztahů a jejich význam a potenciál nejen pro EU ale i pro ČR. Hlavní benefity podle něj nelze v TTIP hledat pouze v přímém a nepřímém obchodu mezi ČR a USA, ale zejména v investicích, které z USA směrují do sektorů s vyšší přidanou hodnotou. I z nich by ČR mohla v budoucnu více profitovat.

Následně byla prezentována jednotlivá stanoviska státní správy (společně MPO, MZV a Úřad vlády ČR), Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů.

Odborníci se na kulatém stole zaměřili především na zhodnocení benefitů, ale i případných rizik, které TTIP České republice přinese. Prodiskutovali také aktuální překážky pro české firmy, jimž může obchodní dohoda ulehčit podnikání.

Vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství začala v roce 2013. Cílem dohody je odstranění překážek vzájemného obchodu a posílení ekonomických vazeb mezi Evropskou unií a USA. Pro obě strany Atlantiku představuje TTIP šanci na oživení hospodářství, vytvoření nových pracovních míst a snížení cen pro spotřebitele. Velké ulehčení přinese dohoda zejména pro evropské malé a střední podniky, které se potýkají s častými problémy při vývozu do USA.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video