Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Evropská digitální agenda

 „Je načase zbořit digitální hranice jednotlivých států a začít plně využívat všech výhod, které nám současný digitální svět nabízí. Povede to k posílení ekonomiky a zlepšení konkurenceschopnosti,“ vysvětluje státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza a dodává, že digitální agenda je jedním z hlavních priorit současné Komise. Podle doporučení Národního konventu by měla být i prioritou České republiky.

Konvent v závěrech kulatého stolu doporučuje usilovat o naplňování digitální agendy v celé šíři, tedy v oblasti digitální ekonomiky, digitální veřejné správy, rozvoji infrastruktury, vzdělávání a dovedností. Digitální agendu by měl v rámci státní správy koordinovat jeden úřad s jasně vymezenou funkcí. Ten by měl navíc propojit jednotlivé resortní koncepce a strategie rozvoje v oblasti digitální agendy.

Dále by podle Konventu měla ČR co nejrychleji odstranit překážky pro přeshraniční online obchodování v rámci EU a vzít za svůj princip digital by default. Tato zásada vyžaduje, aby jakákoliv nově zaváděná veřejná služba byla vyvíjena pro provoz v online verzi a byla dopředu testována z hlediska komfortu jejích uživatelů.

Závěry vznikly z dubnového jednání ve velmi reprezentativním složení. Zúčastnili se jej například předseda hospodářského výboru PSP ČR Ivan Pilný, Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC, členka představenstva IBM Milena Jabůrková, Gabriella Cseh z evropské divize Facebooku a další zástupci státní správy, politické reprezentace, sociálních partnerů, byznysu a neziskových organizací. O své zkušenosti se dále podělil Peter Stephens z britského ministerstva obchodu a inovací a Jo Power z kabinetu britského premiéra. Cílem kulatého stolu bylo prodiskutovat oblast evropské digitální agendy a jednotného digitálního trhu v rámci Evropské unie.

 

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video

 

English versions (Recommendations to the Government of the Czech Republic and Discussion Paper for the roundtable):

podkladovy_dokument     doporuceni