Saturday, December 4, 2021

SEMINÁŘ: TTIP

Společně s ním promluvil vedoucí oddělení Amerik Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Matyáš Pelant. Vedoucí Eurocentra Jihlava Kryštof Kothbauer uvedl debatu slovy státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy, podle kterého je smlouva velkou šancí. A to nejen v ekonomické oblasti, ale také v udržování pevné transatlantické vazby mezi EU a USA.

Téma podrobně představil Matyáš Pelant. Připomněl, že vyjednávání dohody TTIP je velmi transparentní a jeden z hlavních argumentů jejích odpůrců (jde o utajovanou dohodu vyjednávanou za zavřenými dveřmi) je tak lichý. Luděk Niedermayer pak zdůraznil hlavní přínosy smlouvy: „Bude to odstranění netarifních překážek obchodu a sladění norem tam, kde to půjde. Rozdíly ve standardech potravin a dalšího zboží či služeb jsou už nyní velmi malé. Pokud se přeci jen některé rozdíly ukáží jako neslučitelné, smlouva do nich nebude zasahovat.“ 

Niedermayer zároveň odmítl tvrzení, že arbitrážní mechanismy by měly být pro české (potažmo evropské občany) nevýhodné nebo by snad dokonce mohly upřednostňovat zájmy velkých korporací. „Dohodu o arbitrážích již s USA máme a naše pozice je v ní poměrně slabá. Jakákoli nová dohoda tak pro nás bude přínosná,“ vysvětlil. Zájmy amerických podniků jsou podle Niedermayera na půdě evropských soudů poměrně v bezpečí, značně komplikovaná je však pozice evropských firem při soudních sporech v USA . Jakákoli společná dohoda by tak měla být ve světle současného stavu  pro evropské země výrazně výhodnější.