Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: TTIP

a připravovaném sdělení Evropské komise k obchodní politice. Doporučení vzniklo na základě odborného jednání, jež se uskutečnilo na konci května.

Podle Konventu může Česká republika profitovat z TTIP za předpokladu, že dohoda bude komplexní a podaří se odstranit překážky, se kterými nyní české firmy bojují. V této souvislosti by bylo dobré označit bariéry a problémy ve vzájemných obchodních vztazích a při vyjednávání využívat podněty firem přímo či nepřímo obchodujících s USA.

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je TTIP pro české podniky jedinečnou šancí: „Zjednoduší přístup na americký trh s 320 miliony zákazníků, sníží administrativní bariéry a zlepší podmínky pro podnikání na americkém a evropském trhu. Jednodušší přístup na větší trh pomůže českým firmám přilákat nové zákazníky nebo vytvářet nová pracovní místa,“  vysvětluje.

Platforma dále doporučuje, aby ČR vyjádřila své požadavky při jednání o TTIP a reflektovala při tom své hlavní priority. Mezi ně patří regulatorní spolupráce a lepší přístup na trh zejména ve čtyřech klíčových odvětvích – automobilovém průmyslu, zdravotní technice, farmaceutickém průmyslu a strojírenství.

V neposlední řadě je podle závěrů Národního konventu důležitá komunikace problematiky, a to kvůli citlivosti některých oblastí, jichž se bude TTIP dotýkat (ISDS, ochrana spotřebitele, zájmy zaměstnanců).  Vzhledem k tomu, že jednání o TTIP stále trvá, není prozatím možné jasně vyjmenovat všechny pozitivní i negativní dopady na českou ekonomiku a společnost. Konvent proto doporučuje zpracovat a vyhodnotit dopadovou studii, která by mohla přiblížit konkrétní důsledky TTIP pro ČR.

Konventní doporučení bude sloužit jako vodítko pro vládu a další české tvůrce evropské politiky. Zde si můžete přečíst komentář státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy k tématu TTIP.

 

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video