Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Role národních parlamentů v EU

KULATÝ STŮL: Role národních parlamentů v EU

Debaty se zúčastnil například předseda poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, předseda senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie Václav Hampl nebo místopředsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru Jane Morriceová.

Role národních parlamentů v procesu evropské integrace není novým tématem, a to nejen na unijní úrovni, ale také pokud jde o debatu v členských státech. Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je rozvoj parlamentní agendy EU základním kamenem pro zkvalitnění české evropské politiky: „Zájem obou komor Parlamentu o evropské záležitosti stále roste a vláda tento dialog velmi vítá. Vážím si času, který poslanci a senátoři věnují nejen projednávání různých předpisů Evropské unie, ale i toho, že se pravidelně účastní Národního konventu a na jednání evropských výborů otevírají i dlouhodobá témata.“

Kulatý stůl se zaměřil na debatu o zapojení členů Poslanecké sněmovny a Senátu PČR do evropské agendy nad rámec stávajících procedur a aktivit. Dále si odborníci položili otázku, jak zefektivnit spolupráci Parlamentu ČR s ostatními aktéry evropské politiky na národní úrovni.

Debatu o roli národních parlamentů v Evropské unii odstartovala místopředsedkyně Evropského hospodářského výboru Jane Morriceová. Ve svém úvodním projevu ocenila, že se Národní konvent o EU věnuje tak důležitému tématu. Po jejím výstupu představil Jan Kovář z Evropských hodnot podkladový materiál pro jednání. Svá stanoviska k podkladu zpracovaly Úřad vlády ČR, Výbor pro evropské záležitosti PS PČR a Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR. Instituce vyjádřily celkovou spokojenost se současným nastavením vztahů, přesto podle nich existuje několik oblastí, v nichž je prostor pro zlepšení.

Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík například upozornil na to, že evropským tématům není věnována dostatečná mediální pozornost. Účastníci diskuze naopak ocenili zlepšování komunikace mezi evropskými výbory obou komor Parlamentu ČR a Evropskou komisí. Podle zúčastněných mají vzájemné vztahy věcný, nikoliv pouze formální charakter.

Jednání bylo organizováno ve spolupráci s think-tankem Evropské hodnoty. Na základě kulatého stolu bude vytvořeno doporučení, které obdrží vláda a další tvůrci evropské politiky v ČR. Kulatý stůl na téma role národních parlamentů byl posledním odborným jednáním o aktuálních evropských tématech v tomto pololetí. S organizací debat bude Národní konvent o EU pokračovat od září 2015.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie