Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Role národních parlamentů v EU

To jsou některá doporučení Národní konventu o Evropské unii zveřejněná ve středu 8. července 2015. Závěry vzešly z kulatého stolu s názvem Role národních parlamentů v Evropské unii, jenž se uskutečnil v polovině června.

Role národních parlamentů v procesu evropské integrace není novým tématem, a to nejen na unijní úrovni, ale také pokud jde o debatu v členských státech. Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je rozvoj parlamentní agendy EU základním kamenem pro zkvalitnění české evropské politiky: „Zájem obou komor Parlamentu o evropské záležitosti stále roste a vláda tento dialog velmi vítá. Vážím si času, který poslanci a senátoři věnují nejen projednávání unijních předpisů, ale i toho, že se pravidelně účastní Národního konventu a na jednání evropských výborů otevírají i dlouhodobá témata. Komunikace mezi vládou a Parlamentem je momentálně velmi dobře nastavena a situace je tak výborným východiskem pro další zlepšování.“

Doporučení Národního konventu o EU:

  1. Zintenzivnit komunikaci mezi administrativním zázemím evropských výborů a zástupci vládního Výboru pro EU.
  2. Zvážit zavedení mechanismu pravidelných půlročních setkání zástupců exekutivy a zákonodárců k nadcházejícím politickým agendám.
  3. Zrychlit informování obou evropských výborů o zásadních změnách rámcových pozic, a to ještě před jejich schválením.
  4. Zavést monitoring českých poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou zpravodaji, či stínovými zpravodajovi legislativních i nelegislativních návrhů EU.
  5. Usilovat o to, aby unijní dokumenty, které budou projednávány komorami Parlamentu ČR, byly těmto poskytnuty včas a mohlo tak dojít k jejich detailní analýze a projednání.

Doporučení vzniklá na základě kulatého stolu byla vypracována ve spolupráci s think-tankem Evropské hodnoty. Zde si můžete přečíst komentář státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy k tématu role národních parlamentů.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie