Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Oběhové hospodářství

a ochrany životního prostředí. Doporučení vzniklo na základě odborného jednání, jež se uskutečnilo na konci září.

V souvislosti s oběhovým hospodářstvím (v orig. circular economy) se diskutuje především o efektivnějším zacházení se zdroji, surovinové a energetické závislosti nebo o ochraně lidského zdraví či životního prostředí. Oběhové hospodářství je systém výroby a spotřeby, ve kterém je přidaná hodnota produktů uchovávána co možná nejdéle – jakmile produkt v oběhovém hospodářství dosáhne konce své životnosti, ponechá se v systému jako zdroj, aby mohl být opakovaně využit ve výrobě a dokázal tak vytvářet další hodnotu.

Jak vyplývá nejen ze závěrů Národního konventu, ekonomiky současné Evropy ale fungují naopak, tzv. lineárně. „Měli bychom zlomit tento dosavadní postup, kdy přivezeme suroviny, vyrobíme produkt, využijeme jej, a pak ho vyhodíme. Alespoň část výrobků by se měla vracet do oběhu a recyklovat. Téma oběhového hospodářství je momentálně velmi aktuální – chce ho akcentovat i nizozemská vláda během svého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2016. Stejně tak bude na formulaci pozice k oběhovému hospodářství klást důraz Česká republika při svém předsednictví ve Visegrádské skupině,“ řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Podle doporučení Národního konventu o EU musí být v oblasti odpadového hospodářství kladen hlavní důraz na předcházení vzniku odpadu. Finanční podpora z veřejných prostředků by měla přednostně směřovat na aktivity s dlouhodobými přínosy a budování infrastruktury pro efektivní využití odpadů a druhotných surovin. Dále by měla ČR zvýšit poplatky za ukládání odpadů na skládky, a tím podpořit technologie na materiálové či energetické využití odpadu.

Národní konvent dále doporučuje, aby se ČR zabývala také otázkou změn v daňovém systému, které by vedly ke zatraktivnění a zvýhodnění aktivit směřujících k zavádění oběhového hospodářství. Na evropské úrovni by měla ČR prosazovat harmonizaci a standardizaci definic, procesů, výpočtů či monitoringu.

Konventní doporučení bude sloužit jako vodítko pro vládu a další české tvůrce evropské politiky. Zde si můžete přečíst komentář státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy k tématu oběhového hospodářství.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie     video

English versions (Discussion Paper for the roundtable and Recommendations to the Government of the Czech Republic):

podkladovy_dokument     doporuceni