Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Podnikavost ve vzdělávání

Odborné jednání se uskutečnilo 30. října 2015.

„Chceme-li podpořit podnikavost, nestačí se zaměřit pouze na mladé lidi. Důležité je na sobě pracovat v každém věku, nebát se výzev a prosazovat své nápady. Ať už jste podnikatel, nebo zaměstnanec. Rozvoj podnikatelských dovedností zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce, proto jej vláda plně podporuje,“ okomentoval státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Prvním doporučením Národního konventu o EU je vytvořit studii o podpoře podnikavosti ve vzdělávání v ČR. Konvent vládě dále doporučuje více napomáhat spolupráci soukromého a akademického sektoru – zejména rozšířením motivačních prvků pro firmy, které poskytují praxi studentům. Praktické stáže jsou totiž jedním z nejlepších nástrojů pro rozvoj podnikavosti.

Podle doporučení Národního konventu je také důležité předat studentům praktické zkušenosti s vedením firmy. Vhodné by bylo odstranit současné překážky, které brání lidem z praxe vyučovat na školách, a vytvořit legislativní podmínky, jež by tuto spolupráci více podporovaly. Doporučení vzniklá na základě kulatého stolu byla vypracována ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

podkladovy_dokument     doporuceni     fotogalerie