Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Vícerychlostní Evropa

To jsou některá doporučení Národního konventu o EU k tématu vícerychlostní Evropy. Závěry byly vydány na základě květnového kulatého stolu.

Pojmem vícerychlostní Evropa se označuje odlišný rozsah práv a povinností členských států. Je pravděpodobné, že v budoucnu se tento koncept bude uplatňovat častěji. Může se jednat zejména o zintenzivnění posílené spolupráce nebo o opatření související s prohlubováním eurozóny. Ve všech případech bude muset Česká republika pečlivě zvažovat zapojení do jednotlivých forem diferencované Evropy, a to s ohledem na své ekonomické a politické cíle. 

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je nejvyšší čas říct si, co konkrétně pro nás vícerychlostní Evropa znamená, a přiznat si rizika, která můžou z nejednotnosti plynout. „Poklidnou diskuzi v rámci Evropské unie momentálně narušuje několik situací pramenících právě z vícerychlostního uspořádání. Je to například prohlubování rozdílů mezi eurozónou a dalšími členskými státy nebo otázka Brexitu. Nejen to jsou faktory, které mohou být rizikové pro další vývoj integrace a soudržnou Evropu. Jsem proto rád, že proběhl kulatý stůl Národní konventu a nastartovala se diskuze o diferencované Unii. Tímto jednáním to ale nekončí, naopak. Debata nás teprve čeká a nebude jednoduchá. Zvlášť pro ČR, jež nesmí zůstat na okraji a celé formování jen pozorovat. Naším strategickým zájmem je být uprostřed a podílet se na dalším směřování Evropy.”

Doporučení Národního konventu, která vypracoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, budou sloužit jako vodítko pro vládu a další tvůrce evropské politiky. 

podkladovy_dokument     doporuceni