Saturday, December 4, 2021

DOPORUČENÍ: Energetická účinnost

„Udržitelná energetická politika je jednou z priorit České republiky. Vláda se proto snaží pomocí dotačních programů podpořit efektivní hospodaření s energiemi a zajistit celkovou udržitelnost energetického systému. Musíme plně využít potenciál, který nám energetická účinnost přináší, jinak se nevyhneme plýtvání energiemi a dlouhodobým ekonomickým ztrátám“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Celý komentář státního tajemníka k tématu energetické účinnosti naleznete zde.

PODKLADOVÝ DOKUMENT

DOPORUČENÍ 

VIDEO