Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Vztahy Evropské unie a Turecka

DOPORUČENÍ: Vztahy Evropské unie a Turecka

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 28. února svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 10. února 2016. Diskuze se zaměřila především na otázky spojené s tématem vztahů Evropské unie a Turecka jako strategické výzvy. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Národní konvent o EU formuloval následující doporučení vládě ČR a dalším tvůrcům evropské politiky:
1. Neusilovat o změnu hlavního rámce vztahů mezi EU a Tureckem, dokud turecká vláda nepodnikne kroky neslučitelné s pokračováním přístupových rozhovorů, i přestože Turecko dnes již de facto nesplňuje kodaňská kritéria.

2. Pozorně a pečlivě monitorovat vnitropolitický vývoj v Turecku zejména v souvislosti s:
 i. porušováním principů demokratického právního státu, jmenovitě nezávislosti justice, svobody projevu, ochranu menšin a volné soutěže politických stran,
ii. zahraničně-politickou orientací a taktickými kroky s ohledem na pozice přijatév rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a NATO.

3. Připravit odstupňované možnosti reakce na případné kroky turecké vlády, které byly identifikovány jako neslučitelné s pokračováním vyjednávání o členství v EU, jako je znovuobnovení trestu smrti, přijetí navrhované změny ústavy či zásadní zahraničněpolitický obrat.

4. V případě, že turecká vláda uskuteční kroky neslučitelné s pokračováním přístupových rozhovorů, měla by ČR podporovat zachování partnerských vztahů s Tureckem v oblastech, na kterých panuje shoda, a zabránit tak paralýze spolupráce v oblasti obchodu a bezpečnosti.

DOPORUČENÍ

PODKLADOVÝ DOKUMENT

FOTOGALERIE