Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

KULATÝ STŮL: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

V pátek 3. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté budou diskutovat o jednotlivých aspektech možného nastavení víceletého finančního rámce Unie po roce 2020 a o jeho financování. Účastníci kulatého stolu budou také věnovat pozornost kohezní politice, která dlouhodobě patří mezi priority České republiky.

V rámci debaty zazní příspěvky o možných změnách nastavení finančního rámce po roce 2020 a o budoucí podobě konkrétních nástrojů či programů, kterými by měly být financovány jednotlivé unijní politiky. Dále se pak bude diskutovat o prioritách, které by měla Česká republika aktivně prosazovat v rámci vyjednávání o nadcházejícím víceletém finančním rámci, a o celkové podobě a nastavení kohezní politiky na evropské úrovni.

Kulatý stůl se bude zabývat těmito hlavními diskuzními otázkami:

  • Jaké změny lze v nastavení budoucího víceletého finančního rámce po roce 2020 očekávat?                                                                             
  • O jaké priority by se měla Česká republika v rámci vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci zasadit?
  • Jakými nástroji a programy by měly být financovány politiky Unie v příštím víceletém finančním rámci?
  • Jaké by mělo být nastavení kohezní politiky na evropské úrovni, aby co nejlépe odpovídala potřebám ČR?