Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  29. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucnosti eurozóny a ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující čtyři doporučení:

  • Měla by být vedena diskuse o možné změně stanoviska k optimální délce pobytu v ERM II.
  • Mělo by dojít ke zlepšení institucionálního, investičního, inovačního prostředí, jako podmínek další konvergence. Vláda ČR by měla v co možná největší míře usilovat o zavádění takových reforem, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a zároveň přispějí ke konvergenci.
  • Česká republika by měla definovat „vnitřní transparentní konvergenční kritéria“ pro započetí procesu vstupu do eurozóny. Vláda ČR by měla nastavit podmínky, které budou jejich naplněním vést k připravenosti Česka na zavedení eura.
  • Měla by být otevřena debata o euru a jeho významu pro ČR. Veřejná diskuse by měla probíhat ve výše jmenovaných oblastech. Je třeba najít široký konsensus politické reprezentace, tripartity a dalších stakeholderů a poté tento konsensus systematickým způsobem komunikovat veřejnosti.