Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 20. prosince svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přínosech a rizicích globalizace pro obchod a investice, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující čtyři doporučení:

  • ČR by měla vytvořit mechanismus bezpečnostního screeningu přímých zahraničních investic, poučit se přitom ze zkušeností zemí, které již takovými mechanismy disponují a vyvarovat se protekcionismu nesouvisejícího s ochranou bezpečnostních zájmů.
  • Zájmům ČR vyhovuje současný způsob sdílené účasti EU a členských států v mezinárodních fórech a organizacích, jako jsou OECD, G20 a MMF.
  • ČR by měla v národní diskusi najít společné stanovisko vlády, zaměstnavatelů a sociálních partnerů ohledně nastavení dělby kompetencí mezi EU a členskými státy ve vyjednávání a uzavírání obchodních a investičních dohod v nejnovějším návrhu Komise.
  • Je třeba vést diskusi o potřebě a účelnosti sjednocování sazeb, respektive v otázce harmonizace daňového základu u korporátních daní v rámci EU.