Thursday, December 2, 2021
DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné  debaty

DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 21. února svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o institucionální reformě EU v kontextu současné debaty, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících šest doporučení:

  • Česká republika by v současnosti měla podporovat zachování principu jeden komisař – jeden stát v otázce počtu členů Evropské komise.
  • Česká republika by mohla zvážit podporu nadnárodních kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu jenom za předpokladu, že dojde ke zvýšení angažovanosti evropských občanů, která je v současné době poměrně nízká.
  • Česká republika by neměla za současné situace podporovat rozšiřování hlasování kvalifikovanou většinou do dalších oblastí politik.
  • Česká republika by měla důkladně zanalyzovat dopady případného sloučení postů předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady z hlediska legitimity a efektivity fungování EU v současném právním rámci Unie.
  • V otázce tzv. vedoucích kandidátů by Česká republika měla apelovat na relevantní aktéry, aby se včas a aktivně zapojili do jejich výběru.
  • Česká republika by měla vypracovat studii o příčinách skeptického postoje občanů ČR vůči Unii a zvážit možnost zintenzivnění debaty o evropských záležitostech se širokou veřejností a relevantními aktéry.