Thursday, December 2, 2021
DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 28. března svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě migrační politiky EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. 

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících pět doporučení:

  • Česká republika by se měla aktivně účastnit projednávání reformy azylového systému s vlastní konstruktivní nabídkou solidárního přístupu. Zájmem České republiky je nalezení kompromisní varianty, konsensuálně akceptovatelné všemi členskými státy. Cílem České republiky je předejít většinovému hlasování v Radě a zavedení povinného relokačního mechanismu. Česká republika by měla při jednáních vzít v potaz již dříve formulované pozice Evropské komise a Evropského parlamentu, jakož i stanoviska ostatních členských států.
  • Z hlediska budování azylové a migrační legislativy na úrovni EU by Česká republika měla prosazovat vytvoření předpisů dimenzovaných jak pro normální stav, tak pro krizové situace významného migračního tlaku.
  • Česká republika by měla podporovat navyšování prostředků z unijního rozpočtu vydávaných na azylovou a migrační politiku, které bude adekvátně reagovat na narůstající význam této problematiky.
  • Je třeba odlišovat řízení legální migrace od otázky azylu. Česká republika by nicméně měla začít uvažovat o obnově programu přesídlování uprchlíků ze třetích zemí, který již v minulosti úspěšně realizovala. Nad tímto by bylo žádoucí otevřít diskuzi se zástupci měst a obcí, sociálními partnery i nevládními organizacemi.
  • Aktivní komunikace migrační problematiky směrem k veřejnosti a průběžná racionalizace debaty ze strany politických představitelů jsou nanejvýš žádoucí a klíčové pro zamezení šíření mýtů a dezinformací.