Thursday, December 2, 2021
KULATÝ STŮL: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

KULATÝ STŮL: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

V pátek 25. května 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Vnitřní trh jako nástroj konvergence. Odborným garantem jednání je ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté budou debatovat o dlouhodobých výsledcích konvergence ekonomické a sociální úrovně členských států EU a o pozici České republiky v oblasti konvergence k nevyspělejším zemím v Unii.

V rámci jednání nejprve zazní příspěvky o úrovni konvergence členských zemí Unie. Diskutovat se bude především o tom, zdali je dosavadní tempo konvergence uspokojivé, a zdali jsou u některých států patrny spíše divergenční tendence. Následně se diskuze zaměří na dlouhodobé výsledky ČR v oblasti konvergence její ekonomické a sociální úrovně k průměru EU, a také především k nejvyspělejším členským státům Unie. V neposlední řadě se bude debata soustředit na otázku, jestli lze dále zvýšit schopnost vnitřního trhu přispívat k ekonomické a sociální konvergenci ČR ke zbytku EU. V této souvislosti bude pozornost věnována potenciálnímu posilování, či naopak oslabování konkrétních nástrojů vnitřního trhu a souvisejících politik.

Hlavními diskuzními okruhy kulatého stolu o vnitřním trhu jako nástroji konvergence jsou:

  • Jaké jsou dlouhodobé výsledky v oblasti konvergence ekonomické a sociální úrovně členských států EU? Je tempo konvergence uspokojivé? Jsou u některých členských států dlouhodobě přítomny spíše divergenční tendence?
  • Jaké jsou dlouhodobé výsledky České republiky v oblasti konvergence její ekonomické a sociální úrovně k průměru EU, respektive k nejvyspělejším členským státům EU?
  • Lze dále zvýšit schopnost vnitřního trhu přispívat k ekonomické a sociální konvergenci ČR ke zbytku EU? Může k tomu vést další doplňování a posilování opatření a nástrojů vnitřního trhu a souvisejících politik, nebo v některých případech naopak omezování či oslabování určitých opatření, nástrojů a politik (tj. deregulace)?