Saturday, December 4, 2021
EXPERTNÍ DISKUZE: Průmyslová politika EU

EXPERTNÍ DISKUZE: Průmyslová politika EU

12. října 2018 se na Strakově akademii uskuteční expertní diskuze na téma: Průmyslová politika EU. Expertní diskuze, které se mimo jiné na stejné téma účastní i další členské státy a která probíhá prvním rokem, se uskuteční pod patronací European Policy Centre (EPC). 

Hlavními diskuzními otázkami pro expertní diskuzi o Průmyslové politice EU jsou:

 

  1. Jaká by měla být role EU v oblasti průmyslové politiky? Měla by EU posilovat či zeslabovat své kompetence v této oblasti, případně měly by EU zasahovat méně, ale o to lépe?

 

  1. Jak by měla EU reagovat na probíhající výzvy a transformaci průmyslu spojenou s koncepcí 4.0, otázkami umělé inteligence a v kontextu digitálních dovedností?

 

  1. Jaká opatření by měla být přijata za účelem posílení začlěňování průmyslové politiky do všech dalších oblastí?

 

Expertní diskuze vytvářejí platformu pro debatu ohledně zásadních témat hýbajících evropskou politikou. Rozdílnost oproti kulatým stolům spočívá především v tom, že v rámci expertních diskuzí je cílem intenzivní diskuze bez vypracovaného podkladového materiálu a výstupem z diskuze nejsou doporučení pro vládu ČR ale závěrečná zpráva o dané problematice.