Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Prohlubování obranné spolupráce v EU

KULATÝ STŮL: Prohlubování obranné spolupráce v EU

18. ledna 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Prohlubování obranné spolupráce v EU. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři, zástupci armády a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro politiku a bezpečnost.

Významným milníkem pro Společnou bezpečnostní a obranou politiku (SBOP) je rok 2016, kdy v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace ve světě byla prezentována nová Globální strategie Evropské unie (EUGS). Ta za tři hlavní priority rozvoje SBOP dle Implementačního plánu pro bezpečnost a obranu označuje: a) reagování na vnější konflikty a krize; b) budování kapacit partnerů; c) ochranu Unie a jejích občanů. Spolu s plněním těchto priorit od roku 2016 také dochází k intenzivnější transatlantické spolupráci mezi EU a NATO a zároveň probíhá proces tvorby evropského obranného fondu s cílem podpory výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a zvýšení konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu. Pro další rozvoj SBOP tudíž bude kromě míry ambic členských států ke spolupráci v konkrétních oblastech klíčový také výsledek jednání o podobě víceletého finančního rámce EU na období 2021 – 2027.

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu  jsou:

  • Jaký byl učiněn pokrok v implementaci Globální strategie EU v oblasti obrany a bezpečnosti? Ve kterých konkrétních oblastech (v rámci bezpečnosti a obrany) se dosud očekávání nedaří naplnit?

 

  • Jak by měla EU postupovat, aby její společná bezpečnostní a obranná politika byla co nejvíce komplementární k aktivitám v rámci NATO? Ve kterých oblastech může být spolupráce těchto organizací nejvíce prospěšná? Může tuto spolupráci ohrozit snaha o strategickou autonomii EU?

 

  • Jaké priority by Česká republika měla prosazovat v rámci procesu prohlubování obranné spolupráce v EU a také v rámci probíhající diskuze o navyšování společných finančních prostředků na tuto oblast? Jak by se měla ČR zapojit do úsilí o posílení evropského obranného průmyslu?