Saturday, December 4, 2021
Vyhlášení veřejné zakázky – 1. pololetí 2019

Vyhlášení veřejné zakázky – 1. pololetí 2019

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky na odborné garanty kulatých stolů Národního konventu o EU pro I. pololetí roku 2019. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kulatého stolu k jednotlivým tématům uvedeným níže zahrnující vytvoření podkladových dokumentů pro diskusi na předmětném kulatém stolu, moderaci diskuse a zpracování nezávislých expertních doporučení pro vládu, které budou výstupem z jednání.

Soutěží se jednotliví odborní garanti pro celkem 5 kulatých stolů, které budou věnovány těmto tématům:
1. Priority České republiky pro summit v Sibiu v kontextu formování nové Evropské komise a diskuse o rozhodování kvalifikovanou většinou 
2. Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu
3. Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR
4. Boj s klimatickými změnami
5. Nízkouhlíková (čistá) mobilita

Bližší informace o veřejné zakázce naleznete zde.

Nabídky lze podávat ve lhůtě do 6. února, do 12:00 hodin, a to jak v listinné, tak elektronické podobě.