Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

KULATÝ STŮL: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

26. dubna 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Spojené království by mělo vystoupit z Evropské unie. Zatím není jisté, za jakých podmínek se tak stane. Z pohledu Evropské unie a jejích členských zemí včetně České republiky je důležitá budoucí podoba vzájemných vztahů. Právě EU dlouhodobě představuje významnou dimenzi česko-britských vztahů. Spojené království tradičně patří k významným obchodním a investičním partnerům České republiky a velmi dobrou úrovní se vzájemné vztahy vyznačují rovněž v oblasti bezpečnostní. S ohledem na odchod Spojeného království z Unie je proto důležité diskutovat, jakým způsobem by měly být nastaveny vztahy mezi oběma zeměmi.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • Jakou formu obchodní spolupráce by ČR měla prosazovat?

Spojené království představuje po Spolkové republice Německo druhou nejefektivnější relaci českého zahraničního obchodu. Jakým způsobem by měla vzájemná spolupráce pokračovat i po brexitu? Měla by Česká republika usilovat o specifický přístup z hlediska podpory svých exportérů?

 

  • Jak by měla být nastavena spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice?

Základní platformy vzájemné spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti vnitřní bezpečnosti představují Evropská unie a NATO. V jejich rámci obě země spolupracují na řadě multilaterálních iniciativ a projektů. Měla by ČR usilovat o prohlubování tohoto typu spolupráce, nebo klást důraz na prohloubení bilaterálních vztahů? V jakých konkrétních oblastech by k tomu mělo docházet?

 

  • Jaké by mělo být zapojení Spojeného království do iniciativ, programů a agentur EU?

S ohledem na předpoklad zapojení Spojeného království do unijních iniciativ do konce roku 2020, se nabízí otázka, jakým způsobem by se britská účast měla proměnit v novém finančním rámci. Měla by ČR podporovat současnou míru britského zapojení, nebo definovat klíčové iniciativy nebo programy, na nichž by Spojené království mělo participovat?