Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Boj s klimatickou změnou

KULATÝ STŮL: Boj s klimatickou změnou

31. května 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Boj s klimatickou změnou. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Associace pro mezinárodní otázky (AMO). 

V souladu s poslední zprávou Mezinárodního panelu pro změnu klimatu a zprávou o globálních hrozbách Světového ekonomického fóra lze konstatovat, že dlouhodobé dopady klimatické změny přímo ohrožují budoucnost lidské civilizace. Česká republika stojí v popředí negativních efektů, průměrná roční teplota na našem území se rychle zvyšuje a země se již několik let potýká s trvajícím suchem.Evropská unie má ambici být světovým lídrem ve snižování emisí skleníkových plynů v souladu se závazky Pařížské dohody, a v transformaci k udržitelným technologiím. Zároveň podporuje členské státy v tvorbě a implementaci adaptačních strategií. Strategická dlouhodobá vize předložená v loňském roce Evropskou komisí počítá s dosažením klimatické neutrality v roce 2050. Debata o klimatické politice EU se přitom prolíná s probíhajícími vyjednáváními o víceletém finančním rámci včetně nové podoby Společné zemědělské politiky.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • Jak se Česká republika podílí na řešení problematiky změny klimatu na unijní úrovni, jaké jsou její priority v této oblasti a které nástroje používá k jejich prosazení?

 

  • Jaký má být postoj České republiky k dlouhodobým klimatickým cílům Evropské unie včetně návrhu dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky v r. 2050, a to i v souvislosti s budoucí podobou Společné zemědělské politiky?

 

  • Která opatření v oblasti zemědělství, lesnictví, ochrany půd a vod již Česko přijalo nebo by mělo přijmout, v souladu se Strategií EU pro adaptaci na klimatickou změnu?

 

  • Jakými nástroji lze na úrovni EU a jejích členských států účinně podporovat klimatickya environmentálně odpovědné chování firem a spotřebitelů?