Saturday, December 4, 2021
Vyhlášení veřejné zakázky – 2. pololetí 2019

Vyhlášení veřejné zakázky – 2. pololetí 2019

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky na odborné garanty kulatých stolů Národního konventu o EU pro II. pololetí roku 2019. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kulatého stolu k jednotlivým tématům uvedeným níže zahrnující vytvoření podkladových dokumentů pro diskusi na předmětném kulatém stolu, moderaci diskuse a zpracování nezávislých expertních doporučení pro vládu, které budou výstupem z jednání.

Soutěží se jednotliví odborní garanti pro celkem 5 kulatých stolů, které budou věnovány těmto tématům:
1. Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanizmus jejich prosazování
2. Digitální vnitřní trh a využívání umělé inteligence
3. Kosmické aktivity Evropské unie z pohledu České republiky
4. Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Bližší informace o veřejné zakázce naleznete zde.

Nabídky lze podávat ve lhůtě do 23. srpna, do 10:00 hodin, a to jak v listinné, tak elektronické podobě.