Saturday, December 4, 2021
Vyhlášení veřejné zakázky – 1. pololetí 2020

Vyhlášení veřejné zakázky – 1. pololetí 2020

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky na odborné garanty kulatých stolů Národního konventu o EU pro I. pololetí roku 2020. Předmětem veřejné zakázky je zajištění kulatého stolu k jednotlivým tématům uvedeným níže zahrnující vytvoření podkladových dokumentů pro diskusi na předmětném kulatém stolu, moderaci diskuse a zpracování nezávislých expertních doporučení pro vládu, které budou výstupem z jednání.

Soutěží se jednotliví odborní garanti pro celkem 5 kulatých stolů, které budou věnovány těmto tématům:

1. Budoucnost migrační politiky
2. Konference o budoucnosti Evropy z pohledu ČR
3. Priority ČR v klimatické agendě
4. Priority předsednictví ČR v Radě EU 
5. Vnější politika Evropské unie vůči Africe z perspektivy ČR

 

Bližší informace o veřejné zakázce naleznete zde.

Nabídky lze podávat ve lhůtě do 6. února, do 10:00 hodin, a to jak v listinné, tak elektronické podobě.