Saturday, December 4, 2021
STÁŽ 2020: Národní konvent o EU hledá stážistu/ku

STÁŽ 2020: Národní konvent o EU hledá stážistu/ku

Chcete získat stáž v oblasti státní správy? Chcete porovnat své studijní vědomosti s reálnou praxí? Chcete se zapojit do komunikace evropských témat? Odbor komunikace evropských záležitostí Úřadu vlády České republiky vypisuje odbornou stáž. Stážisté/tky se budou podílet zejména na zajištění činnosti Národního konventu o EU a některých dalších činnostech odboru (např. články pro Euroskop.cz, spolupráce s Eurocentrem Praha). Součástí práce budou rešerše, drobné analýzy a organizační zajišťování odborných seminářů a veřejných akcí.

Charakteristika stáže:

* délka trvání: 4 měsíce

* časová náročnost: 8 hodin/týden

* předpokládaný nástup: zhruba od 2. 3. 2020

* každý absolvent/ka stáže, který/á splní dané podmínky, obdrží certifikát o absolvování stáže a hodnocení své práce.


Požadavky na uchazeče/čky:

* dobrá znalost českého a anglického jazyka;

* orientace v reáliích EU;

* životopis a motivační dopis;

* úspěšné absolvování vstupního pohovoru.


Životopis včetně motivačního dopisu (max. 1 normostrana) zasílejte do 21. 2. 2020 na e-mail cvachovcova.pavla@vlada.cz.