Sunday, October 24, 2021
KULATÝ STŮL: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022

KULATÝ STŮL: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022

18. září 2020 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM). 

Již za necelé dva roky se Česká republika podruhé ujme předsednické role v Radě Evropské unie. České předsednictví ve druhé polovině roku 2022 ale proběhne za jiné institucionální konstelace než v roce 2009. Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost došlo totiž v některých oblastech k oslabení role členského státu při výkonu předsednictví a naopak k posílení postavení unijních institucí.

Země ujímající se předsednické role se musí vypořádat s celou řadou úkolů. Je zodpovědná za přípravu agendy jednání Rady na nejrůznějších úrovních, ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady pak za administrativní zajištění činnosti Rady, za zastupování Rady vůči dalším institucím EU a třetím stranám či za sjednávání dohod mezi členskými státy. Předsednická země zároveň usiluje o naplňování svých dílčích cílů a priorit, jež si vytyčila. Za účelem efektivního naplňování cílů EU obecně a priorit jednotlivých předsednictví se každý členský stát podílí na vypracování osmnáctiměsíčního programu v rámci tzv. tria zemí. Česká republika obdobně jako v roce 2009 bude spolupracovat s Francií a Švédskem.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • V jakém kontextu bude Česká republika předsednictví v roce 2022 přejímat?

Tato otázka se zaměřuje na identifikaci témat, která mají potenciál dominovat evropské agendě v době českého předsednictví. Jaká témata se dají předvídat na základě současných plánů evropských institucí (předsednictví bude přibližně v polovině funkčního období), plánovaných summitů atd.?

  • Na jaké priority by se měla Česká republika zaměřit?

Česká republika musí stanovit základní priority svého předsednictví. Jaké by měly být prioritní oblasti, na které by se ČR měla zaměřit? Měla by se ČR zaměřit na svá tradiční témata (vnitřní trh, rozšiřování etc.) nebo být v rozsahu témat ambicióznější? Měla by ČR navázat na priority prvního předsednictví z roku 2009?

  • Jak by měla ČR spolupracovat v rámci předsednického tria s Francií a Švédskem?

Prioritní témata budou do jisté míry definována v širším kontextu předsednického tria, tedy v úzké spolupráci s Francií a Švédskem – a v návaznosti na činnost předchozího tria (které začne úřadovat již v druhé polovině roku 2020). Jaké by měly být priority pro trio F-CZ-S? Jak zajistit, aby priority tria byly v souladu s českými zájmy? Jaká jsou potenciální společná témata?

  • Jak by měla ČR spolupracovat s dalšími institucemi v prosazování svých priorit?

Jakkoli se předsednictví oficiálně týká pouze Rady EU, je ideální příležitostí pro zintenzivnění spolupráce s dalšími institucemi zapojenými do legislativního procesu. Jak by měla ČR spolupracovat s dalšími institucemi EU na prosazování prioritních témat? Měla by se ČR zaměřit i na nestátní aktéry? V čem mohou být tyto spolupráce přínosné?