Monday, June 17, 2019

SEMINÁŘ: TTIP

V Jihlavě se debatovalo o dohodě TTIP  V pondělí 25. května 2015 se na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě uskutečnila veřejné debata nad připravovaným Transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím. Dvěma stovkám vysokoškolských a...

Read more

SEMINÁŘ OSTRAVA

O energetické bezpečnosti se diskutovalo v Ostravě i v Ústí nad Labem  „Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy?“ je název semináře, který se uskutečnil v úterý 24. února 2015 na půdě Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské–Technické...

Read more

SEMINÁŘ PRAHA

Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy? V úterý 17. února 2015 se uskutečnil první seminář Eurocentra Praha v tomto roce. Diskuse o energetické bezpečnosti Evropy se zúčastnil zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti...

Read more