Sunday, January 23, 2022

Doporučení

DOPORUČENÍ: Vztahy EU s východním sousedstvím

DOPORUČENÍ: Vztahy EU s východním sousedstvím

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu vztahy EU s východním sousedstvím, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor...

Čtěte více
ČLÁNEK: Vztahy EU s východním sousedstvím

ČLÁNEK: Vztahy EU s východním sousedstvím

Státy východního sousedství představují pro Evropskou unii region s potenciálem navázání a prohloubení významného geopolitického a geostrategického partnerství. Spolu s politikou rozšiřování EU...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“

DOPORUČENÍ: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“, jíž se zúčastnili zástupci...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

DOPORUČENÍ: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o programu předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

DOPORUČENÍ: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o bezpečnosti a boji proti terorismu v Evropě, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Strategická autonomie EU

DOPORUČENÍ: Strategická autonomie EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o strategické autonomii Evropské unie, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy

DOPORUČENÍ: Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

DOPORUČENÍ: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o reformě systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, jíž se zúčastnili zástupci státní správy...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

DOPORUČENÍ: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Aktuálních výzvách v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

DOPORUČENÍ: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Novém paktu o migraci a azylu a budoucnosti migrační politiky, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnější politice EU vůči Africe z perspektivy ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

DOPORUČENÍ: Konference o budoucnosti Evropy z pohledu České republiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o konferenci o budoucnosti Evropy z pohledu ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor...

Čtěte více
Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Zajímá vás, jak se formuluje česká pozice k tématům probíraným na půdě evropských institucí? Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU? Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v našem...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

DOPORUČENÍ: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030 jíž se...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

DOPORUČENÍ: Priority předsednictví České republiky v rámci předsednictví Rady EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky k předsednictví v Radě EU 2022,  jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti Webová stránka www.narodnikonvent.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Stránka splňuje všechna doporučení W3C...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Kosmické aktivity EU z pohledu ČR

DOPORUČENÍ: Kosmické aktivity EU z pohledu ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 4. března 2020 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o kosmických aktivitách EU z pohledu ČR,  jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
STÁŽ 2020: Národní konvent o EU hledá stážistu/ku

STÁŽ 2020: Národní konvent o EU hledá stážistu/ku

Chcete získat stáž v oblasti státní správy? Chcete porovnat své studijní vědomosti s reálnou praxí? Chcete se zapojit do komunikace evropských témat? Odbor komunikace evropských záležitostí Úřadu...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Digitální vnitřní trh

DOPORUČENÍ: Digitální vnitřní trh

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 18.prosince 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o digitálním vnitřním trhu, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 4.prosince 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přímo řízených programech a dalších nástrojích v novém víceletém finančním...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

DOPORUČENÍ: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6. listopadu 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o prioritách České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismu...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Nízkouhlíková (čistá) mobilita

DOPORUČENÍ: Nízkouhlíková (čistá) mobilita

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. října 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o nízkouhlíkové (čisté) mobilitě, jíž se zúčastnili zástupci státní správy...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR.

DOPORUČENÍ: Vztahy EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína, Írán) z perspektivy ČR.

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 17. července 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vztazích EU s vybranými vnějšími partnery (zejm. USA, Čína a Írán) z...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Boj s klimatickou změnou

DOPORUČENÍ: Boj s klimatickou změnou

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 12. června 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o boji s klimatickou změnou, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

DOPORUČENÍ: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 22. května 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu, jíž se...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Priority České republiky pro summit v Sibiu

DOPORUČENÍ: Priority České republiky pro summit v Sibiu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 17. dubna 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Prioritách České republiky pro summit v Sibiu, jíž se zúčastnili zástupci...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Potenciál formování podobně smýšlejících koalic v EU po brexitu

DOPORUČENÍ: Potenciál formování podobně smýšlejících koalic v EU po brexitu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 20.2. 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Potenciálu formování podobně smýšlejících koalic v EU po brexitu, jíž se...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Prohlubování obranné spolupráce v EU

DOPORUČENÍ: Prohlubování obranné spolupráce v EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6.2. 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Prohlubování obranné spolupráce v EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

DOPORUČENÍ: Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 5. 12. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Reforma Společné zemědělské politiky

DOPORUČENÍ: Reforma Společné zemědělské politiky

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 21. 11. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o reformě Společné zemědělské politiky, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
ZÁVĚRY: Expertní diskuze o průmyslové politice EU

ZÁVĚRY: Expertní diskuze o průmyslové politice EU

12. října 2018 se na Strakově akademii uskutečnila expertní diskuze na téma: Průmyslová politika EU. Expertní diskuze, které se mimo jiné na stejné téma účastní i další členské státy a která...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 10. 10. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o podobě víceletého finančního rámce po roce 2020, jíž se zúčastnili zástupci...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

DOPORUČENÍ: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6. června svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnitřním trhu jako nástroji konvergence, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

DOPORUČENÍ: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. května svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o postoji EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
Česká republika se připojí k celoevropským občanským konzultacím

Česká republika se připojí k celoevropským občanským konzultacím

Česká republika se připojí k celoevropské iniciativě občanských konzultací, které vzešly z popudu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Cyklus debat s občany o konkrétních aspektech evropské...

Čtěte více
The Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations

The Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations

The Czech Republic will join the EU Citizens’ Consultations Initiative, launched by French president Emmanuel Macron. The round of debates with citizens on concrete aspects of European integration...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 28. března svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě migrační politiky EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné  debaty

DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 21. února svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o institucionální reformě EU v kontextu současné debaty, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 20. prosince svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přínosech a rizicích globalizace pro obchod a investice, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  29. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucnosti eurozóny a ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  22. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

Národní konvent o EU zveřejnil ve čtvrtek 8. června svá doporučení, která jsou výstupem květnové národní diskuze o budoucnosti Společné bezpečnostní a obranné politice EU, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května svá doporučení k tématu mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání.

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu

DOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 25. dubna doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 31. března, jehož předmětem byly otázky spojené s volným pohybem osob mezi Spojeným...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Evropský pilíř sociálních práv

DOPORUČENÍ: Evropský pilíř sociálních práv

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 14. března svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 24. února. 

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vztahy Evropské unie a Turecka

DOPORUČENÍ: Vztahy Evropské unie a Turecka

Národní konvent o Evropské unii vydal pondělí 6. března svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 10. února 2016.

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení HMU

KULATÝ STŮL: Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení HMU

Národní konvent o EU se v pátek 24. února sešel k tématu Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie. 

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Propaganda a ochrana bezpečnosti v kybernetickém prostoru

Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu propagandy a ochrany bezpečnosti v kybernetickém prostoru

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Společnost 4.0

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 10. ledna svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 2. prosince 2016. Diskuze se zaměřila především na klíčové výzvy v budování Společnosti...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Revize Víceletého finančního rámce EU

Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu revize Víceletého finančního rámce EU

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Energetická účinnost

Národní konvent o EU vydal doporučení k energetické účinnosti Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 1. listopadu 2016 svá doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z pátku 30. září...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Ochrana spotřebitele na digitálním trhu

DOPORUČENÍ: Ochrana spotřebitele na digitálním trhu

Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu Ochrany spotřebitele na digitálním trhu Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 15. července 2016 doporučení vzniklé na základě červnového...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Vícerychlostní Evropa

Konvent doporučuje, jak přistupovat k rizikům i příležitostem vícerychlostní Evropy Pečlivě zvážit zapojení České republiky do jednotlivých forem diferencované Evropy, trvat na otevřenosti všech...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Sociální dimenze evropské integrace

Konvent vydal doporučení k tématu sociální dimenze evropské integrace Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu sociální dimenze evropské integrace. Závěry vznikly na základě kulatého stolu...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Pracovní mobilita v EU

Národní konvent vydal doporučení k tématu Pracovní mobilita v EU  Národní konvent vydal ve středu 27. dubna 2016 doporučení k tématu Pracovní mobilita v EU. Závěry vznikly na základě dubnového...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Energetická unie

Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu Energetické unie Národní konvent zveřejnil závěry a doporučení vzniklá na základě březnového kulatého stolu s názvem Energetická unie: Rok poté. V...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Národní konvent vydal doporučení k tématu Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU  Národní konvent o Evropské unii zveřejnil závěry a doporučení, které vznikly na základě kulatého stolu s...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Věda a výzkum

Národní konvent o EU vydal doporučení na téma věda a výzkum Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 19. ledna 2016 doporučení k tématu věda a výzkum. Závěry vznikly na základě odborného...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Podnikavost ve vzdělávání

Národní konvent doporučuje vládě, jak podpořit podnikavost ve vzdělávání Komplexně zmapovat podporu podnikavosti ve vzdělávání, usnadnit spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem nebo...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Oběhové hospodářství

Národní konvent o EU zveřejnil doporučení k tématu oběhového hospodářství Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 20. října 2015 doporučení k tématu oběhového hospodářství.  Závěry mimo...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Role národních parlamentů v EU

Národní konvent o EU doporučuje vládě, jak posílit roli Parlamentu při řešení evropské agendy Zintenzivnit komunikaci mezi evropskými parlamentními výbory a zástupci vlády, zvážit zavedení...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: TTIP

Národní konvent o EU zveřejnil doporučení k tématu TTIP Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 5. června 2015 doporučení k tématu Transatlantického obchodního a investičního partnerství...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Evropská digitální agenda

Digitální agendu by měl řešit jeden úřad, radí Národní konvent vládě Vyčlenit pro digitální agendu jeden úřad, co nejrychleji odstranit překážky přeshraničního online obchodu, dodržovat princip...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Zaměstnanost v EU

Jak podpořit zaměstnanost? Neomezovat volný pohyb osob a připravovat se na budoucnost, radí Konvent Zapojit se do debaty o diferencované minimální mzdě v EU, zaměřit se především na rizikové...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Energetická bezpečnost

Národní konvent o EU doporučuje vládě, jak zlepšit energetickou bezpečnost Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve čtvrtek 2. dubna 2015 doporučení vzešlé z  kulatého stolu k energetické...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Role institucí v EU

Národní konvent o EU vydal doporučení k dalšímu vývoji institucionálního uspořádání Evropské unie Národní konvent o EU zveřejnil ve středu 11. února 2015 doporučení k dalšímu vývoji...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Čerpání fondů EU

Národní konvent o EU radí vládě, jak lépe čerpat evropské peníze Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 23. ledna 2015 další doporučení. Tentokrát diskusní platforma radí, jak využívat...

Čtěte více

DOPORUČENÍ: Imigrace do EU ve světle současné azylové krize

Národní konvent o EU zveřejnil doporučení k tématu migrace Nová diskusní platforma Národní konvent o Evropské unii zveřejnila ve středu 10. prosince 2014 doporučení vzešlé z prvního kulatého stolu...

Čtěte více

Poskytování informací

Informace k postupu Úřadu vlády ČR při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím I. Obecná část Podávání žádostí o poskytnutí informace Úřadu vlády ČR (dále jen Úřad) i...

Čtěte více

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti Webová stránka www.narodni-konvent.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Forma uveřejněných informací je v...

Čtěte více

Adresa a logo

Národní konvent o EU Úřad vlády ČR nábř. Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 E-mail: konvent@vlada.cz Telefon: +420 224 002 293

Čtěte více

Box vlevo -> Kontakt

Národní konvent Úřad vlády ČR www.narodnikonvent.eu

Čtěte více