Sunday, January 23, 2022
KULATÝ STŮL: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

KULATÝ STŮL: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování

25. října 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Priority České republiky v novém institucionálním cyklu a mechanismus jejich prosazování. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Asociace pro mezinárodní otázky. 

Květnové volby do Evropského parlamentu, formulace nové strategické agendy Evropské rady a nástup nové Evropské komise představují počátek nového institucionálního cyklu EU. Volby do Evropského parlamentu i způsob výběru nové Komise signalizují proměnu těchto institucí. Postupnou změnou – umocněnou i procesem odchodu Spojeného království z EU – procházejí vztahy mezi členskými státy. V některých agendách se členským státům dlouhodobě nedaří dosáhnout konsensu, což ovlivňuje schopnost Evropské rady řešit klíčové otázky EU a možnosti Rady EU při rozhodování či jednání vůči dalším institucím. Předsedkyně Evropské komise zároveň představila ambiciózní agendu, například v klimatické, hospodářské, sociální a digitální oblasti. Řada formulovaných cílů může mít dopad na zájmy ČR. Pro českou evropskou politiku je proto nyní klíčová debata o dopadech nového institucionálního nastavení na její priority.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • Jaké změny přináší nový institucionální cyklus s ohledem na postavení Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států (Rady) a co je jejich příčinou?

 

  • Jaké lze očekávat vztahy mezi institucemi v příštích pěti letech ve vybraných prioritních oblastech české evropské politiky (vnitřní trh, migrace a bezpečnost, klimatická politika)?

 

  • Jak by ČR měla pracovat s jednotlivými institucemi – jak zlepšit včasné prosazování klíčových priorit vůči Evropské komisi a v rámci Evropského parlamentu, zejména pokud jde o klíčové otázky evropské politiky ČR?

 

  • Které členské země budou pro Českou republiku představovat nejvhodnější partnery k prosazení jejích priorit?