Sunday, January 23, 2022
KULATÝ STŮL: Digitální vnitřní trh

KULATÝ STŮL: Digitální vnitřní trh

6. prosince 2019 se na Strakově akademii uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Digitální vnitřní trh. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro politiku a bezpečnost. 

Mottem nové Evropské komise je posílení technologické neutrality/suverenity EU. Dle této vize nemá být evropský trh do budoucna závislý na dodávkách moderních technologií ze třetíchzemí, typicky z Číny a USA. Evropská unie se má snažit posilovat evropské high-tech inovace a technologie a zajistit si tak silné postavení na globálním trhu. Evropská komise rovněž plánuje navrhnout novou regulaci v oblasti digitálních služeb (tzv. Digital Services Act). Tato má nahradit stávající směrnici o elektronickém obchodu a harmonizovat pravidla pro celou Evropskou unii. Předpis má také stanovit pravidla zabraňující šíření nevhodného a nezákonného obsahu.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

    • Jaká jsou rizika závislosti EU na importu technologií? Jakým způsobem by měla být vize posilování technologické neutrality/suverenity EU naplňována a jaké jsou reálné překážky?
    • Je rozšíření stávající směrnice eCommerce na nové subjekty (sociální sítě, cloudové služby, online reklamní služby apod.) žádoucí?
    • Jaký dopad na konkurenceschopnost evropských firem by mělo mít uzavírání se importu technologicky vyspělých služeb a produktů z třetích zemí světa?
    • Jaký mechanismus by mohl účinně bránit šíření nevhodného a nelegálního obsahu na online platformách?