Sunday, January 23, 2022
KULATÝ STŮL: Kosmické aktivity Evropské unie z pohledu ČR

KULATÝ STŮL: Kosmické aktivity Evropské unie z pohledu ČR

7. února 2020 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Kosmické aktivity Evropské unie z pohledu ČR. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je konsorcium Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV). 

Předpokládaný navýšený rozpočet Kosmického programu EU 2021-2027 přesahující 16 miliard eur, který čeká na finální schválení a výši v rámci Víceletého finančního rámce, je symbolem narůstání ambic EU na poli kosmických aktivit. Pro ČR s tradicí a silnou vědeckou a průmyslovou základnou pro vesmírné aktivity, ale také na poli kosmického mezinárodního práva, se tak jedná o příležitost upevnění pozice v evropském kosmickém průmyslu, diplomacii, vědě či výzkumu. V konkurenci větších unijních zemí ale musí své schopnosti dobře prosadit. Rozšiřující se ambice a kosmický program EU zahrnují nové oblasti kosmických aktivit, včetně programu zaměřeného na hrozby v okolí země (hrozba blízkozemních planetek, kosmického počasí, kosmického odpadu či monitorování objektů na oběžné dráze), ve kterých ČR disponuje kvalitní vědeckou ale i průmyslovou základnou. Česká republika navíc úspěšně udržela Prahu jako sídlo Agentury GSA, rozšiřující se od roku 2021 na Agenturu pro kosmický program EU (EUSPA). ČR díky EUSPA bude mít dobrou pozici pro rozvoj institucí a aktivit v rámci Kosmického programu EU. Zároveň umístění EUSPA v ČR je velkou příležitostí ale i zodpovědností vůči celé EU, která si vyžaduje adekvátní finanční a institucionální podmínky.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

    • Jaké by měly být pro ČR prioritní oblasti v rámci Kosmického programu EU 2021-2027?
    • Jakými kroky by měla přispět ČR k rozvoji nových částí Kosmického programu EU 2021-2027 v oblasti kosmické bezpečnosti?
    • Jak by měla ČR postupovat ohledně rozvoje a podpory Agentury pro kosmický program EU a udržení si důležité pozice v unijních kosmických aktivitách?