Sunday, January 23, 2022
Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Zajímá vás, jak se formuluje česká pozice k tématům probíraným na půdě evropských institucí? Jak fungují kulaté stoly Národního konventu o EU?

Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v našem videu.