Saturday, December 4, 2021
DOPORUČENÍ: Strategická autonomie EU

DOPORUČENÍ: Strategická autonomie EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o strategické autonomii Evropské unie, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 3 doporučení:

1. Česká republika by měla v rámci strategické autonomie Evropské unie usilovat o posilování rozhodovací nezávislosti s cílem zajistit globální vliv a udržitelnou prosperitu.

2. Strategická autonomie by neměla vyústit v protekcionismus, ale v odbourání rizikové závislosti ve strategických sektorech, mj. posílením vlastních produkčních kapacit.

3. Strategická autonomie by neměla být prohlubována na úkor spolupráce se stejně smýšlejícími partnery, měla by naopak vést k posílení transatlantické vazby a vztahů s partnery v Asii, stejně jako k prohlubování partnerství s Afrikou a vyrovnání asymetrických vztahů např. s Čínou.