Saturday, December 4, 2021
KULATÝ STŮL: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

KULATÝ STŮL: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko

1.  října 2021 se v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Program předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Česká republika se v příštím roce znovu po třinácti letech stane předsednickou zemí Evropské unie. Podruhé rovněž vytvoří týmové předsednictví s Francií a Švédskem, jehož politický rámec bude ukotven ve společném osmnáctiměsíčním programu. Cílem skupinového předsednictví je především zajistit kontinuitu aktivit Rady EU, aby nedocházelo k tříštění její činnosti a zajistila se návaznost rozhodovacích procesů.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jaké jsou společné a rozdílné programové priority tria?
  2. Na jaké priority by se měl osmnáctiměsíční program zaměřit?
  3. Jak by měly země tria spolu komunikovat a koordinovat činnost během výkonu předsednictví?