Sunday, January 23, 2022
KULATÝ STŮL: Vztahy EU s východním sousedstvím

KULATÝ STŮL: Vztahy EU s východním sousedstvím

26.  listopadu 2021 se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskuteční poslední tentoroční kulatý stůl  Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Vztahy EU s východním sousedstvím. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. 

Východní sousedství představuje pro Evropskou unii kvůli své blízkosti jeden z nejvýznamnějších regionů, který se však zároveň pojí s řadou výzev. Pokud EU skutečně chce dostát své ambici být globální mocností a uplatňovat svůj vliv v různých oblastech světa, jak naznačuje i ambice „geopolitické Unie“ současné Evropské komise1, je pro ni nezbytné začít co nejblíže domovu. K tomuto cíli slouží politika rozšiřování EU (relevantní specificky pro oblast západního Balkánu) a Evropská politika sousedství, která rozlišuje dvě iniciativy – Východní partnerství (VP) a Unii pro Středomoří.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Měla by EU nadále přistupovat ke skupině zemí zahrnutých ve Východním partnerství jako k celku, nebo by měla svůj přístup více diverzifikovat?
  2. Měla by EU vytvořit speciální zelenou strategii pro země východního sousedství a případně na jakých principech?
  3. Jak může EU čelit vlivu dalších mocností (Ruska, Číny, příp. Turecka) působících proti zájmům EU v oblasti východního sousedství?